top of page

Desque is zich als kennispartner bewust van 
de nieuwe standaard en heeft het duurzaam benaderen van projecten verankerd in haar “Rethink” filosofie. 

In de “Rethink your office interviews” geven diverse specialisten hun visie op duurzame projectinrichting.

Edith Winkler
Architect/Eigenaar W-Architectuurstudio

rethink-logo.jpg
edith-winkler-portret.jpg
1

Vanuit welke optiek past u duurzaamheid toe in projecten?

Duurzaamheid heeft verschillende kanten. Duurzaamheid begint al bij de intenties van de opdrachtgever en de daarbij gewenste invulling. Wordt er een nieuw kantoor ingericht wat rekening houdt met het welzijn van de medewerkers of is het puur een bezuinigingsoperatie? Worden de medewerkers (of een afvaardiging daarvan), betrokken in het huisvestingsproces? 
Als een werkomgeving qua ontwerp en beleving aansluit bij het karakter en de wensen van de eindgebruikers kan dat ook als duurzaam gezien worden. Een werkomgeving waar je wilt zijn en waar je je goed voelt geeft energie, creëert synergie en verlengt de houdbaarheid.

Voorafgaand aan het ontwerp starten we, bij voorkeur, met een vooronderzoek in de vorm van interactieve sessies met de 
eindgebruikers. Op die manier is er vanaf het begin betrokkenheid bij de opgave, versterk je het wederzijds vertrouwen en ontstaat er al in een vroeg stadium draagvlak voor het ontwerp. De tijd die je in het begin extra investeert win je, uit eigen ervaring, weer terug tijdens het ontwerpproces omdat we weten wat we moeten ontwerpen. 
Het spreekt, wat mij betreft, voor zich dat je bij de inrichting en de keuze voor materialen en meubels altijd selecteert op duurzaam materiaalgebruik, recycling, levensduur, afwezigheid van giftige stoffen etc. Waar mogelijk stimuleren wij ook het hergebruik van meubels. Wij houden altijd voor ogen dat men zich prettig moet voelen op de werkvloer. Duurzaamheid gaat dus ook over het definiëren van wat dat inhoudt voor het project, wat voor soort plekken, welke sferen en ruimtes daarvoor nodig zijn. Niet iedereen is gelijk, er zijn verschillende werkbehoeftes, daar wordt op dit moment veel over gesproken en wij vinden het erg belangrijk om dat mee te nemen bij de inrichting en het ontwerpen van werkomgevingen. 
Uiteindelijk gaat een duurzame werkomgeving ook over een gezonde werkomgeving. Daar komt eigenlijk alles bij elkaar, denk o.a. aan beweging, dynamische werkplekken, ergonomie, groen en natuur, binnenklimaat (licht, lucht en temperatuur) en akoestiek. Tegenwoordig gaat het ook steeds vaker om individuele beïnvloedbaarheid van de werkomgeving. 

2-it4success-IMG_7206-300.jpg

Projectafbeeldingen: IT4success - Delft

Architect: Edith Winkler / W-Architectuurstudio

Projectinrichting: Desque
Fotografie: Marcel van der Burg

 

2

Op welke manier past u de vraag naar duurzaamheid toe in een project? 

Wij trekken het begrip duurzaamheid breder dan alleen de keuze van herbruikbare meubels. Het gaat zowel over materiaalgebruik, als bedrijfsvoering als het aanbieden van verschillende mogelijkheden. Als architecten denken wij ook verder dan het ontwerpen van inrichtingen, want wij anticiperen graag op de vraagstukken die ontstaan. De aandacht voor werkomgevingen die individueel beïnvloed kunnen worden neemt toe, wij signaleren dat en anticiperen erop door producten te ontwikkelen. Dit biedt ons de kans om onze visie uit te dragen en toe te passen. 

IMG_7100.jpg
3

Op welk onderdeel in een project ziet u de beste mogelijkheden met betrekking tot duurzaamheid en circulariteit?

Iedere opgave vraagt om een andere benadering, daarom is het duurzaam ontwerpen en inrichten nooit standaard in te zetten. Duurzaam ontwerp en inrichten vraagt om kennis en keuzes. Daarnaast zijn de wensen en het budget van een opdrachtgever medebepalend. Is het voor een middelgroot bedrijf of gaat het over een corporate werkomgeving? Moet het complete interieur worden ontworpen of moet er alleen worden ingericht. In dat laatste geval kan het zijn dat je alleen invloed hebt op de duurzaamheid van de meubels die geplaatst worden, terwijl je voor een volledig interieur ook bijvoorbeeld over het klimaat kan gaan nadenken. 

desque-logo.png

Voor Desque is de realisatie van een goede werkomgeving meer dan het plaatsen van kantoormeubilair.

In onze missie staan mens, werk en omgeving centraal. Desque ziet zichzelf als een toonaangevende onderneming die organisaties helpt voorbereid te zijn op taakgerelateerd werken. Met de focus op duurzaamheid, een positieve arbeidsethiek en een kwalitatieve uitstraling creëren wij werkomgevingen die aansluiten bij de eisen en wensen van morgen. 

Desque is gevestigd in Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.

IMG_7098.jpg
4

Het COVID-19 virus treft ook de interieurbranche, er wordt meer thuis gewerkt dan ooit. Wat voor invloed heeft dit voor de toekomst? 

7-it4success-IMG_6963-300.jpg
4-it4success-IMG_7111-300.jpg

Door C-19 krijgt thuiswerken en de digitalisering van de werkplek een enorme boost. Ik denk echter dat we altijd fysiek bij elkaar willen komen. De behoefte aan fijne ontmoetingsplekken zal blijven bestaan. Wel denk ik dat de overvolle kantoortuinen tot het verleden gaan behoren, zeker omdat daar sowieso al erg veel kritiek op is de laatste jaren. Denk aan het toenemende ziekteverzuim door stress bijvoorbeeld. We moeten daar echt vanaf. Niemand is daar gelukkig. Een ongelukkig mens presteert slecht.

De huidige crisis is een wake-up call als het gaat om de afhankelijkheid van import en productie uit verre landen. Het is ongelooflijk hoe snel de aarde zich herstelt en de lucht weer schoon wordt nu ons mobiliteitsgedrag en de industrie tijdelijk platliggen. Ik kan me zomaar voorstellen dat we straks naast schoner ook meer lokaal gaan produceren. En niet meer dan nodig. Er ligt ook na deze crisis een geweldige kans om blijvend iets te veranderen. Ik zie het dus mede als een kans op innovatie.
 

5

Hoe ziet de werkplek er volgens u over 5 jaar uit?

Het welzijn van de medewerker wordt meer en meer belangrijk, werkomgevingen sluiten meer aan op de individuele wensen en kenmerken van de eindgebruiker. Op zich klinkt het niet als hogere wiskunde om mensen in een, voor hun, meest optimale omgeving te laten werken. Daarmee ziekteverzuim terug te brengen en prestaties te stimuleren. Toch staan we als werkmaatschappij nog maar aan het begin van deze verandering. Het begrip “kantoortuin” bestaat nog steeds, langzaam komen wij daarvan af en zal 
de “‘kantoortuin” in de toekomst wellicht ook echt groen zijn. 
De beïnvloedbaarheid van de eigen werkomgeving gaat in 
toenemende mate belangrijk worden. Alles wat die mogelijkheid biedt heeft toekomst.

8-it4success-IMG_7193-300.jpg

Projectafbeeldingen: IT4success - Delft

Architect: Edith Winkler / W-Architectuurstudio

Projectinrichting: Desque
Fotografie: Marcel van der Burg

 

bottom of page